top of page

Bokmål - trykkskrift

 

Første lyd, er et fleksibelt lesemateriell som består av bilde- og bokstavkort. Barna øver på å koble bokstav til lyd. Vokaler er markert med rødt, konsonanter med blått. Materiellet er tilgjengelig i store og små bokstaver.

 

Bokstaver og språkleker i samme materiell

Første lyd kan brukes på en rekke ulike måter for å øve på bokstaver og språk. Det medfølgende oppgaveheftet gir inspirasjon til å ta i bruk bokstavmateriellet.

 

Lek og les

Alle oppgavene er basert på spill og lek. Det er viktig for å skape motivasjon til å jobbe med materiellet.

 

Sanser og bevegelse

Lesing og skriving er prosesser der vi bruker flere sanser. Lesemateriellet er basert på bevegelse og taktilitet. Når hånden flytter et ordkort skaper det koblinger mellom hånd og hjerne som er med på å støtte innlæringen.

 

Alder

Oppgavene til Første lyd er varierte og kan tilpasses enkelte barn og grupper i forhold til nivå. Materiellet er spesielt godt egnet for alder 4 - 7 år. Yngre barn kan også ha glede av språkoppgavene. Materiellet passer også godt for eldre barn som trenger mengdetrening i å øve på bokstavene.

 

Sanser og bevegelse

Lesemateriellet er basert på bevegelse og taktilitet. Når hånden flytter et bokstavkort skaper det koblinger mellom hånd og hjerne som er med på å støtte innlæringen.

 

Bokmål

Lesemateriellet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk kan komme på et senere tidspunkt.

 

Materiellet er grundig testet i skoler og barnehager.

Bokser og kortholder kjøpes i tillegg.

Bokstavkort første lyd

kr249.00Pris
  • Bestillingstiden er fra 2-3 virkedager.

bottom of page