top of page

1 2 3 LES

1. Første lyd

2. Les lydrette ord

3. Stor og liten bokstav

bildekort-7.gif

VÅRE LESEMATERIELL

Lærehagen har utviklet tre lesemateriell. Alfabet - første lyd, Alfabet - Stor og liten bokstav og Les - lydrette ord. De kan brukes sammen eller alene for å trene på spesifikke leseferdigheter - fra barnets gryende språklig bevissthet til å lese ord.

Materiellene er kort som kan brukes på en rekke ulike måter, individuelt, i par eller i grupper. De medfølgende instruksjonene er basert på spill og språkleker. Det skal være gøy å lære å lese!

Våre lesemateriell har språkleker som en viktig del av opplæringen. De enkle instruksjonene gjør at du kan gå i gang med det samme du får materiellet.

Første lyd

1

Artboard 1.png

Første lyd, er et fleksibelt lesemateriell som består av bilde- og bokstavkort. Barna øver på å koble bokstav til den første lyden i ordet. Det å bli fonologisk bevisst er en viktig del av å lære å lese. Å lytte ut den første lyden i ord er en øvelse på å bli fonologisk bevisst.

Oppbevaring

Materiellet er tilgjengelig i to varianter, med sorteringsbokser eller oppbevaringsboks.

 

Sorteringsboksene består av ni plastbokser i en stor treeske. Kortene er sortert med tre kort i hver boks. En boks er en arbeidsøkt. Vil man jobbe lengre kan man ta en boks til. Bokstavkortene er sortert etter varierende lyd og form. 

Oppbevaringsboksen er en pappeske der kortene blir oppbevart. Når materiellet skal jobbes med bør den voksne velge ut kortene som skal være med i en arbeidsøkt.

Artboard 1_3x.png

2

Les lydrette ord

Artboard 6.png

LES - lydrette ord, er et fleksibelt lesemateriell som består av bilde og ordkort. Barna øver på å lese ord. Alle ordene er lydrette og består av maksimum tre bokstaver.

Det å bli fonologisk bevisst er en viktig del av å lære å lese. Å lytte ut den første, midten og siste lyden i ordet er en øvelse på å bli fonologisk bevisst og å lære å trekke sammen lydene til ord.

Oppbevaring

Materiellet kommer med sorteringsesker i en oppbevaringseske.

 

Sorteringsboksene består av ni plastbokser i en stor treeske. Kortene er sortert med ca. fem kort i hver boks. En boks er en arbeidsøkt. Vil man jobbe lengre kan man ta en boks til. Kortene er sortert etter midtvokalen i ordet. "Pus" ligger i "u" boksen.

3

Stor og liten bokstav

Artboard 5.png

Alfabet- stor og liten bokstav, er et fleksibelt lesemateriell som består av bokstavkort. Barna øver på å koble stor og liten bokstav. Bokstavkortene kan også brukes som et flyttbart alfabet og forme ord. Det passer fint sammen med de to andre lesemateriellene våre. Topp for barn som har utfordringer med finmotorikk!

Oppbevaring

Materiellet kommer i en oppbevaringsboks.

Oppbevaringsboksen er en pappeske der kortene blir oppbevart. Når materiellet skal jobbes med bør den voksne velge ut kortene som skal være med i en arbeidsøkt.

Artboard 8.png

Hvorfor skal vi bruke lesemateriell?

Lesemateriellene er

  • Motiverende. Med korte, spillbaserte økter og mange måter å variere bruken på virker lesemateriellet motiverende også for barn som kun konsentrerer seg i korte økter.

  • Taktilt. Lesemateriellet er basert på bevegelse og taktilitet. Når hånden flytter et bokstavkort skaper det koblinger mellom hånd og hjerne som er med på å støtte innlæringen.

  • Enkelt å ta i bruk. Bruken er helt intuitiv, men det følger også med en instruksjonsbok som viser frem spennende måter å variere lesemateriellet på.

  • Kan tilpasses ulike nivåer. Alle materiellene kan tilpasses slik at det blir enklere eller mer utfordrende.

  • Kan tilpasses ulike metoder. Bruk lesemateriellet i gruppe, alene, i en-til-en undervisning eller som stasjonsundervisning. Bruk sammen med annet materiell eller alene.

  • Solide materialer. Kortene er laget i tykk plastikk. Sorteringsboksene er laget i plastikk og trefinèr. Kortene kan skylles av og holder seg fine lenge. Skulle uhellet være ute så kan man bestille ekstra kort.

  • Forskningsbasert. Lesemateriellet er laget basert på ny forskning på lesing. Les om forskning på lesing på www.lesesenteret.no

Artboard 7.png
bottom of page