top of page

Trykkskrift

 

Alfabet stor og liten bokstav, er et fleksibelt lesemateriell som består av bokstavkort med stor og liten bokstav. Barna øver på å koble stor og liten bokstav. Vokaler er markert med rødt, konsonanter med blått.

 

Bokstaver og språkleker i samme materiell

Alfabet stor og liten bokstav kan brukes på en rekke ulike måter for å øve på bokstaver og språk. Det medfølgende oppgaveheftet gir inspirasjon til å ta i bruk bokstavmateriellet. Materiellet kan brukes alene eller sammen med Alfabet første lyd.

 

Lek og les

Alle oppgavene er basert på spill og lek. Det er viktig for å skape motivasjon til å jobbe med materiellet.

 

Sanser og bevegelse

Lesing og skriving er prosesser der vi bruker flere sanser. Lesemateriellet er basert på bevegelse og taktilitet. Når hånden flytter et ordkort skaper det koblinger mellom hånd og hjerne som er med på å støtte innlæringen.

 

Alder

Oppgavene til Alfabet er varierte og kan tilpasses enkelte barn og grupper i forhold til nivå. Materiellet er spesielt godt egnet for alder 4 - 7 år. Yngre barn kan også ha glede av språkoppgavene. Materiellet passer også svært godt for eldre barn som trenger mengdetrening i å øve på stor og liten bokstav.

 

Sanser og bevegelse

Lesemateriellet er basert på bevegelse og taktilitet. Når hånden flytter et bokstavkort skaper det koblinger mellom hånd og hjerne som er med på å støtte innlæringen.

 

Bokmål og nynorsk

Bokstavkortene kan brukes på bokmål og nynorsk, instruksjoner er på bokmål.

 

Materiellet er grundig testet i skoler og barnehager.

 

Bokser og trestokk kjøpes separat.

Bokstavkort

kr249.00Pris
  • Bestillingstiden er fra 2-3 virkedager.

bottom of page