top of page

Bokmål - trykkskrift

 

Les er et fleksibelt lesemateriell som består av bilde- og ordkort med lydrette ord på maks tre bokstaver. Barna øver på å trekke lyder sammen til ord. Vokaler og konsonanter er markert med rødt og blått. Materiellet er tilgjengelig i store og små bokstaver.

 

Lesing, skriving og språkleker i samme materiell

Les kan brukes på en rekke ulike måter for å øve på lesing, skriving og språk. Det medfølgende oppgaveheftet gir inspirasjon til å ta i bruk lesemateriellet.

 

Lek og les

Alle oppgavene er basert på spill og lek. Det er viktig for å skape motivasjon til å jobbe med materiellet. De klare instruksjonene i oppgavene og begrensningen som ligger i at man bare jobber med en boks av gangen gjør at barnet vet hva som forventes og hvor lenge aktiviteten skal foregå.

 

Sanser og bevegelse

Lesing og skriving er prosesser der vi bruker flere sanser. Lesemateriellet er basert på bevegelse og taktilitet. Når hånden flytter et ordkort skaper det koblinger mellom hånd og hjerne som er med på å støtte innlæringen.

 

Alder

Oppgavene til Les er varierte og kan tilpasses enkelte barn og grupper i forhold til nivå. Materiellet er spesielt godt egnet for alder 5 - 7 år. Yngre barn kan også ha glede av språklekene. Materiellet egner seg også svært godt for eldre barn med lese-skrivevansker som trenger mengdetrening med korte, motiverende leseøkter.

 

Forkunnskap

Det anbefales at barn som begynner med dette lesemateriellet mestrer en del av bokstavene fra før. Bruk gjerne først Lærehagens lesemateriell, Alfabet- første lyd, der barnet øver på første lyd i ord for å koble bokstavlyd til bokstavsymbol. Oppgavene kan likevel brukes uten forkunnskaper til bokstaver, spesielt gruppeaktivitetene er godt egnet til dette.

 

Bokmål

Lesemateriellet er tilgjengelig på bokmål.

 

Boks og kortholder kjøpes separat.

Lesekort ord/bilde

kr249.00Pris
  • - 50 par selvkorrigerende konkrete ord/bildekort.

    - Oppgavehefte med ti ulike måter å bruke materiellet på alene, i par eller i grupper. Lesing, skriving og språkleker

bottom of page